Dropshipping

Pravidla obchodu

KAPITOLA I

OBECNÉ INFORMACE
§ 1

Úvod

1) Internetový obchod dostupný na elektronické adrese https://hurtowniagalanter.pl/ provozuje společnost DIVINO Group - Adam Borzym, zapsaná v Centrálním registru ekonomických činností a informací vedeném Ministerstvem hospodářství, adresa trvalého pobytu: ul. Grafitowa 55/1U, 72-006 Mierzyn, NIP: 851-288-51-29, REGON: 320841826.

2. Kontaktní údaje: Mierzyn, Mierzyn, Mierzyn, Mierzyn:

Adresa pro doručování: Mierierzyn, ul:

DIVINO Group - Adam Borzym

ul. Grafitowa 55/1U, 72-006 Mierzyn

E-mail: kontakt@hurtowniagalanter.pl

Telefonní kontakt: 517 651 323 (hovorné dle tarifu operátora)

Úřední hodiny: 7:30 - 15:30

3 Definice pojmů použitých v předpisech:

 1. Pracovní dny - pracovní dny od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků.

 2. Účet - soubor prostředků v ICT systému Poskytovatele služeb označený individuálním jménem (loginem) a heslem, ve kterém jsou uloženy údaje Zákazníka zadané jím při registraci Účtu, včetně informací o zadaných objednávkách.

 3. Zákazník/Objednatel - podnikatel ve smyslu článku 431zákona ze dne 23. dubna 1964 občanského zákoníku.

 4. Velkoobchodník - internetový velkoobchod dostupný na elektronické adrese https://hurtowniagalanter.pl/.

 5. Prodávající/poskytovatel služeb - skupina DIVINO - Adam Borzym, zapsaná v Centrální evidenci ekonomických činností a informací vedené ministrem hospodářství, adresa stálého místa podnikání: ul. Grafitowa 55/1U, 72-006 Mierzyn, NIP: 851-288-51-29, REGON: 320841826. 4.Prodávající/poskytovatel služeb - skupina DIVINO - Adam Borzym, zapsaná v Centrální evidenci ekonomických činností a informací vedené ministrem hospodářství, adresa stálého místa podnikání: ul.

(4) Tyto obchodní podmínky upravují podrobná pravidla spolupráce mezi prodávajícím a zákazníkem.

(5) Ustanovení obsažená v těchto obchodních podmínkách se vztahují pouze a výhradně na Zákazníky, kteří nakupují výrobky od Velkoobchodníka za účelem dalšího prodeje, tj. v přímé souvislosti s jejich obchodní činností. To znamená, že Prodávající bude spolupracovat pouze a výhradně se subjekty provozujícími podnikatelskou činnost, které nakupují výrobky ve Velkoobchodě za účelem dalšího prodeje. Objednávky soukromého charakteru nebudou přijímány k realizaci.

KAPITOLA II

DRUHY A ROZSAH ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

§ 2

Služby poskytované elektronickými prostředky

Služby poskytované poskytovatelem služeb elektronickými prostředky:

 1. Blog - služba dostupná v záložce "Blog". Zákazník má možnost vkládat komentáře pod příspěvky na Blogu. Zákazník má možnost kdykoli a bez udání důvodu přestat využívat službu "Blog ", a to uzavřením webových stránek Velkoobchodu. Služba je poskytována bezplatně.

 2. Newsletter - služba spočívající v zasílání obchodních informací ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickými prostředky, podrobně popsaná v § 3 těchto Pravidel. Služba je poskytována bezplatně.

 3. Účet - služba dostupná Zákazníkovi v souvislosti s registrací Účtu u Velkoobchodu, podrobně popsaná v § 6 těchto Pravidel. Služba je poskytována bezplatně.

 4. Obnovení hesla - služba umožňující Zákazníkovi po zadání e-mailové adresy a kliknutí na tlačítko " Obnovit heslo" vygenerovat nové heslo k Účtu prostřednictvím záložky "Přihlášení/zapomněli jste heslo". Služba je poskytována bezplatně, je jednorázová a po jejím využití je ukončena.

 5. Porovnat - služba umožňující porovnání několika produktů dostupných v nabídce velkoobchodu, dostupná na kartě produktu po kliknutí na tlačítko " Porovnat". Služba je poskytována bezplatně, je jednorázového charakteru a po použití se ukončí.

 6. Vyhledávání - služba umožňující vyhledávání obsahu prostřednictvím speciálního pole "Vyhledávání", které je k dispozici na webových stránkách Velkoobchodu. Služba je poskytována zdarma, je jednorázového charakteru a po použití se ukončí.

 7. Dotaz na dostupnost produktu - služba, která je k dispozici zákazníkům za účelem získání informací o dostupnosti konkrétního produktu v případě jeho nedostupnosti. Chcete-li získat informace o dostupnosti výrobku, klikněte na tlačítko "Informovat o dostupnosti výrobku" na kartě výrobku, poté upravte obsah požadavku, uveďte e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko "Odeslat". Služba je poskytována zdarma.

 8. Objednávání - služba poskytující zákazníkovi možnost zadávat objednávky za účelem uzavření smluv o prodeji na dálku, podrobně popsaná v § 8 těchto pravidel. Služba je poskytována bezplatně, je jednorázového charakteru a zaniká okamžikem odeslání objednávky.

§ 3

Služba zasílání novinek

Služba Newsletter zahrnuje zasílání obchodních informací ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb. Služba Newsletter se poskytuje na dobu neurčitou, ne častěji než jednou týdně.

(2) Zákazník může souhlasit se zasíláním obchodních informací formou Newsletteru při registraci účtu zaškrtnutím políčka "Přihlásit se k odběru Newsletteru".

(3) Každá e-mailová zpráva, která je zasílána v rámci služby Newsletter, obsahuje údaje o odesílateli Newsletteru, obchodní informace související s propagací zboží a služeb, jakož i odkaz umožňující odstoupení od služby Newsletter.

(4) Zákazník může změnit dříve uvedenou e-mailovou adresu, na kterou je služba Newsletter poskytována. Změna e-mailové adresy může proběhnout zasláním e-mailu na adresu: kontakt@hurtowniagalanter.pl.

(5) Zákazník se může z odběru Newsletteru kdykoli odhlásit bez udání důvodu. Odhlášení od služby Newsletter může proběhnout prostřednictvím:

 1. zasláním e-mailu na adresu: kontakt@hurtowniagalanter.pl

 2. kliknutím na tlačítko "Odhlásit", které se nachází v zápatí každého e-mailu se službou Newsletter.

KAPITOLA III

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

§ 4

Technické podmínky

(1) Předpokladem pro využívání služeb Velkoobchodu je:

 1. mít počítač, notebook nebo jiné zařízení s přístupem k internetu,

 2. mít účet elektronické pošty (e-mail),

 3. internetový prohlížeč: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Edge, Chrome, Opera,

 4. v prohlížeči povoleny cookies a povolen JavaScript,

 5. minimální rozlišení obrazovky: 1024 x 768 pixelů nebo vyšší.

(2) V důsledku technologických změn se výše uvedené technické požadavky mohou změnit, zejména může dojít k nahrazení stávajícího softwaru vyšší verzí.

(3) Zákazník je povinen používat prostředky velkoobchodu v souladu s jejich určením a zdržet se poskytování protiprávního obsahu.

KAPITOLA IV

INFORMACE O SPECIFICKÝCH RIZICÍCH SPOJENÝCH S VYUŽÍVÁNÍM SLUŽEB POSKYTOVANÝCH POSKYTOVATELEM SLUŽEB V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ ZÁKAZNÍKY

§ 5

Informace o rizicích

(1) Poskytovatel služeb upozorňuje zejména na skutečnost, že poskytování služeb elektronickými prostředky s sebou nese rizika na straně zákazníka jako uživatele využívajícího internet.

(2) Mezi základní rizika spojená s využíváním internetu patří např:

 1. malware - jedná se o různé typy aplikací nebo skriptů, které způsobují škodlivou nebo škodlivou činnost ve vztahu k ICT systému uživatele sítě, jako jsou viry, červi, trojské koně,

 2. spyware - jedná se o programy, které sledují činnost zákazníka, shromažďují o něm informace a odesílají je autorovi programu,

 3. nabourání se do systému IT zákazníka pomocí hackerských nástrojů,

 4. phishing, při kterém se vydávají za důvěryhodnou osobu nebo instituci a získávají důvěrné informace, např. hesla,

 5. spam - nevyžádané a nevyžádané e-maily zasílané současně mnoha příjemcům, často obsahující reklamní obsah.

Aby se zákazník vyhnul výše uvedeným hrozbám, měl by si do počítače nebo zařízení, kterým se připojuje k internetu, nainstalovat antivirový program. Tento program by měl být průběžně aktualizován. Dále se doporučuje, aby zákazník využívající elektronicky poskytované služby měl aktivovaný systémový firewall, neotvíral přílohy e-mailů neznámého původu a pravidelně prováděl kontrolu celého systému antivirovým programem.

(4) Jakékoli neobvyklé signály fungování webových stránek Velkoobchodu, zejména odlišný vzhled webových stránek, nevídané zprávy, hlášení, obrázky apod. bez předchozího sdělení Poskytovatele služeb Zákazníkům o možnosti takových incidentů, mohou znamenat pokus o protiprávní jednání třetích osob. Za takových okolností Poskytovatel služeb doporučuje okamžitě přerušit používání Velkoobchodních webových stránek a informovat o tom Poskytovatele služeb.

KAPITOLA V

PODMÍNKY UZAVŘENÍ A UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB SPOČÍVAJÍCÍCH VE VEDENÍ ÚČTU

§ 6

Registrace účtu

(1) Pro registraci účtu je nutné vyplnit registrační formulář, který je k dispozici na internetových stránkách Velkoobchodníka. Registrace Účtu je bezplatná.

(2) Pro registraci Účtu je třeba kliknout na záložku "Přihlásit se", poté uvést e-mailovou adresu a kliknout na tlačítko "Registrovat". V registračním formuláři pak musíte zadat své jméno, příjmení, e-mailovou adresu, nastavit heslo, název společnosti, DIČ, poštovní adresu a kliknout na tlačítko " Registrovat". V dalším kroku je na e-mailovou adresu zasláno potvrzení o registraci. Po ověření údajů zákazníka zašle prodávající e-mailem potvrzení o aktivaci účtu, které se rovná uzavření smlouvy o elektronickém poskytování služeb týkajících se účtu. Smlouva o elektronickém poskytování služeb týkajících se Účtu se uzavírá na dobu neurčitou. 3. Prodávající je povinen zajistit, aby byly služby poskytované elektronickou cestou poskytovány v souladu s platnými právními předpisy.

(3) V rámci Účtu má Zákazník přístup k úplné nabídce Velkoobchodu.

§ 7

Ukončení smlouvy týkající se Účtu

1. Smlouvu o elektronickém poskytování služeb týkající se Účtu může Zákazník kdykoli vypovědět bez udání důvodu zasláním projevu vůle na e-mailovou adresu: kontakt@hurtowniagalanter.pl nebo písemně na adresu DIVINO Group - Adam Borzym, ul Grafitowa 55/1U, 72-006 Mierzyn, Smlouva pozbývá platnosti 14 dní ode dne odeslání prohlášení o úmyslu ji vypovědět, pokud se strany nedohodnou na kratší výpovědní lhůtě.

(2) Poskytovatel služeb může vypovědět smlouvu o poskytování účtu, pokud:

 1. Klient poskytuje nezákonný obsah a porušuje ustanovení smluvních podmínek,

 2. Zákazník provádí činnosti, které ohrožují bezpečnost velkoobchodního IT systému (hackerské činnosti),

 3. Velkoobchodník je uzavřen/likvidován.

(3) Ukončení smlouvy o poskytování služeb týkajících se Účtu ze strany Poskytovatele služeb se uskuteční zasláním prohlášení vůle Zákazníka na e-mailovou adresu uvedenou při registraci Účtu. Smlouva zaniká uplynutím 14 dnů ode dne odeslání prohlášení o záměru ukončit smlouvu Zákazníkovi.

KAPITOLA VI

OBJEDNÁVKY

§ 8

Zadávání objednávek

(1) Zákazník může podávat objednávky prostřednictvím velkoobchodu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně a také elektronicky na adrese: kontakt@hurtowniagalanter.pl.

(2) Pro zadání objednávky je třeba nejprve vstoupit do svého účtu, poté dokončit objednávku výběrem zboží, uvedením množství a kliknutím na tlačítko "Přidat do košíku ".

V dalším kroku se zobrazí objednávka zákazníka a automaticky se stáhnou údaje o dodací adrese, které zákazník uvedl při registraci Účtu. V tomto okamžiku je také možné upravit dodací adresu přidáním nové dodací adresy.

(4) Zákazník poté zvolí způsob doručení, formu platby a provede objednávku kliknutím na tlačítko umožňující zadání objednávky. Po odeslání objednávky prodávající okamžitě potvrdí její přijetí a přijme objednávku ke zpracování. Potvrzení přijetí a akceptace objednávky Prodávajícím proběhne zasláním e-mailové zprávy Zákazníkovi. Po obdržení uvedeného e-mailu je uzavřena kupní smlouva mezi Zákazníkem a Prodávajícím.

§ 9

Zpracování objednávky

Objednávky jsou vyřizovány do 7 pracovních dnů. Doba vyřízení objednávky se odvíjí od času potřebného ke kompletaci všech produktů v objednávce. Objednávky podané o sobotách, nedělích a svátcích jsou vyřizovány v pořadí jejich podání první pracovní den následující po dni, kdy byla objednávka podána.

Pořadí zpracování objednávek závisí na datu platby. Zaplacené objednávky jsou zpracovávány jako první.

(3) V případě nedostupnosti některého zboží, na které se objednávka vztahuje, bude kupující o této skutečnosti neprodleně informován. V takovém případě se zákazník rozhodne, zda bude objednávka vyřízena částečně, chybějící zboží bude nahrazeno jiným zbožím, nebo zda bude objednávka zrušena v celém rozsahu.

4. Prodávající provádí dodávky na území Polské republiky a zemí Evropské unie, jako jsou Česká republika, Německo, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Belgie, Dánsko, Estonsko, Francie, Nizozemsko, Litva, Lotyšsko, Anglie, Finsko, Španělsko, Slovinsko, Švédsko, Itálie, Řecko, Irsko, Portugalsko.

(5) Je-li zboží odesláno kupujícímu prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zásilku prohlédnout v době a způsobem obvyklým pro zásilky tohoto druhu. Zjistí-li, že zásilka utrpěla během přepravy ztrátu nebo poškození, je povinen učinit všechny nezbytné kroky ke zjištění odpovědnosti dopravce.

(6) Pokud je zboží objednáno a není zákazníkem vyzvednuto, nese náklady na doručení a jeho vrácení prodávajícímu zákazník. Po obdržení nevyzvednuté zásilky Prodávající e-mailem informuje Kupujícího o výši vzniklých nákladů, které je Kupující povinen uhradit na bankovní účet Prodávajícího do 3 dnů na základě vystavené faktury s DPH.

(7) Okamžikem vydání zboží prodávajícím dopravci přecházejí výhody a břemena spojená se zbožím a nebezpečí nahodilé ztráty nebo poškození zboží na zákazníka. Prodávající v tomto případě neodpovídá za ztrátu nebo poškození zboží, ke kterému došlo od okamžiku převzetí k přepravě do okamžiku doručení zásilky zákazníkovi, jakož i za prodlení s doručením zásilky.

(8) V případě nezaplacení dlužné částky Prodávajícímu zašle Prodávající upomínku na nezaplacenou částku. Prodávající si vyhrazuje právo nesplnit objednávku, pokud kupující neuhradí dlužnou částku z kupní smlouvy ve lhůtě uvedené na faktuře.

§ 10

Platba za zboží

Prodávající umožňuje následující formy platby:

 1. převodem na bankovní účet prodávajícího,

 2. na dobírku (pouze pro dodávky na území Polské republiky). 2. Prodávající je povinen zaplatit na účet prodávajícího.

2. Kupující by měl provést platbu do 7 dnů od obdržení faktury s DPH. Za okamžik úhrady ceny vyplývající z faktury se považuje okamžik připsání částky na bankovní účet prodávajícího.

(3) Platba bankovním převodem bude provedena na uvedený bankovní účet prodávajícího vedený u ING Bank Śląski, číslo účtu: 06 1050 1559 1000 0090 7569 9414.

4. Kupující, který zvolil způsob platby na dobírku a nevyzvedl si zásilku se zbožím, má při další objednávce pouze možnost platby předem bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího. V tomto případě není možné využít způsob platby na dobírku.

KAPITOLA VII

REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ
§ 11

Stížnosti týkající se poskytování služeb elektronickými prostředky

(1) Stížnosti týkající se nefunkčnosti webových stránek Velkoobchodu lze podávat e-mailem na adresu: kontakt@hurtowniagalanter.pl a rovněž písemně na adresu: DIVINO Group - Adam Borzym, ul Grafitowa 55/1U, 72-006 Mierzyn.

(2) V žádosti o reklamaci uveďte své jméno, příjmení, e-mailovou adresu, popis problému, který je důvodem reklamace, způsob doručení odpovědi na reklamaci. Informace uvedené v předchozí větě usnadní vyřízení stížnosti poskytovatelem služeb.

(3) Poskytovatel služeb na stížnost odpoví neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů od jejího obdržení, zasláním příslušné odpovědi v souladu se způsobem, který si Klient zvolil.

§ 12

Záruka

Podle § 558 odst. 1 občanského zákoníku je vyloučena odpovědnost prodávajícího ze záruky za vady zboží.

KAPITOLA VIII

OSOBNÍ ÚDAJE, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§13

Osobní údaje

(1) Správcem osobních údajů je Adam Borzym, podnikající pod názvem DIVINO Group- Adam Borzym, zapsaný v Centrálním registru ekonomických činností a informací vedeném Ministerstvem hospodářství, adresa trvalého bydliště: ul. Grafitowa 55/1U, 72-006 Mierzyn, NIP: 851-288-51-29, REGON: 320841826.

(2) Správce údajů lze kontaktovat na e-mailové adrese: kontakt@hurtowniagalanter.pl a písemně na adrese: DIVINO Group - Adam Borzym, Graphite 55/1U, 72-006 Mierzyn.

(3) Správce údajů prohlašuje, že má zavedeny potřebné IT systémy a používá vhodné postupy k zajištění ochrany před neoprávněným přístupem třetích osob k osobním údajům v souladu s požadavky RODO.

4. Účely, právní základ a doba uchovávání osobních údajů:

 1. pro poskytování služby Newsletter na základě souhlasu osoby (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO), a to až do odvolání uděleného souhlasu,

 2. za účelem poskytování služby Účet (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO), po dobu nezbytnou k plnění smlouvy a poté po dobu odpovídající promlčecí době nároků,

 3. za účelem uzavření a plnění kupních smluv (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO), a to po dobu nezbytnou k plnění smlouvy a poté po dobu odpovídající promlčecí době nároků,

 4. za účelem splnění daňových povinností vyplývajících z daňových předpisů (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO), a to po dobu jejich uchovávání stanovenou daňovými předpisy,

 5. za účelem splnění účetních povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO), a to po dobu jejich uchovávání stanovenou účetními předpisy,

 6. za účelem uplatnění nebo obrany proti nárokům, což je oprávněný zájem správce (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO), po dobu odpovídající době promlčení nároků.

(5) Správce může zpracovávat následující osobní údaje:

 1. za účelem poskytování služby Newsletter je zpracovávána e-mailová adresa,

 2. za účelem poskytování služby Účet jsou zpracovávány údaje jako jméno, příjmení, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa,

 3. za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy jsou zpracovávány údaje jako: jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, NIP, číslo bankovního účtu,

 4. za účelem plnění daňových povinností jsou zpracovávány údaje jako: jméno, příjmení, korespondenční adresa, číslo bankovního účtu,

 5. pro plnění účetních povinností jsou zpracovávány údaje jako: jméno, příjmení, korespondenční adresa, číslo bankovního účtu,

 6. za účelem uplatnění nároků nebo obrany proti nim jsou zpracovávány údaje jako: jméno, příjmení, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

(6) Správce údajů zpřístupňuje osobní údaje zákazníků v následujících případech:

 1. přepravním společnostem, které provádějí přepravu jménem správce,

 2. bankám v případě potřeby provedení vyúčtování,

 3. státním orgánům, zejména policii, státnímu zastupitelství, předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitele.

(7) Osobní údaje Zákazníků mohou být dále zpřístupněny subjektům, které zpracovávají osobní údaje jménem a na příkaz Správce, na základě smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů, za účelem poskytování služeb uvedených ve smlouvě Správci, např. poskytovateli softwaru internetového obchodu, poskytovateli hostingových služeb.

(8) Poskytnutí údajů je dobrovolné, v některých případech však může být nezbytné. Nutnost poskytnutí údajů nastává v následujících případech:

 1. uzavření kupní smlouvy. Neposkytnutí osobních údajů nezbytných k uzavření a plnění smlouvy bude mít za následek nemožnost takovou smlouvu uzavřít,

 2. registrace účtu. Pro registraci Účtu je nutné poskytnout údaje umožňující registraci Účtu. Neposkytnutí údajů znemožní registraci Účtu,

 3. vzhledem k zákonným povinnostem Správce. Mezi tyto povinnosti patří zpracování osobních údajů za účelem plnění daňových povinností a v souvislosti s vedením účetnictví. Pokud údaje nebudou poskytnuty, bude to mít za následek nesplnění výše uvedených povinností.

(9) Každý subjekt údajů má právo:

 1. na přístup ke svým osobním údajům (článek 15 RODO),

 2. obdržet kopii údajů (čl. 15 odst. 3 RODO),

 3. na opravu (článek 16 RODO),

 4. na výmaz (článek 17 RODO),

 5. na omezení zpracování údajů (článek 18 RODO),

 6. na přenositelnost údajů (článek 20 RODO),

 7. vznést námitku (článek 21 RODO),

 8. kdykoli a bez udání důvodu odvolat souhlas, pokud fyzická osoba udělila souhlas se zpracováním osobních údajů.

(10) Za účelem uplatnění výše uvedených práv by měl subjekt údajů kontaktovat správce údajů a informovat ho o tom, jaké právo a v jakém rozsahu si přeje uplatnit. Žádost o uplatnění práv subjektu údajů lze podat e-mailem na adresu: kontakt@hurtowniagalanter.pl a písemně na adresu: DIVINO Group - Adam Borzym, Grafitová 55/1U, 72-006 Mierzyn.

(11) Pokud Správce po obdržení žádosti není schopen určit obsah žádosti nebo identifikovat žadatele na základě učiněného oznámení, požádá žadatele o doplňující informace.

(12) Na žádost bude odpovězeno do jednoho měsíce od jejího obdržení. Pokud je nutné tuto lhůtu prodloužit, Správce informuje osobu, která žádost podala, o důvodech tohoto prodloužení. Odpověď bude poskytnuta na e-mailovou adresu, z níž byla žádost odeslána, a v případě žádostí zaslaných písemně bude odpověď zaslána doporučeně na adresu uvedenou osobou, která žádost podala, pokud z obsahu žádosti nevyplývá, že si subjekt údajů přeje obdržet zpětnou vazbu na e-mailovou adresu.

(13) Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu odpovědného za ochranu osobních údajů, kterým je v Polsku předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem ve Varšavě, ulice Stawki 2, 00-193 Varšava. Kontakt s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů je možný:

 1. dopisem: kancelář předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava,

 2. prostřednictvím elektronické schránky dostupné na adrese: NA ADRESE: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,

 3. telefonicky (horká linka Úřadu): 606 950 000.

§ 14

Závěrečná ustanovení

(1) Smlouvy se uzavírají v polském jazyce v souladu s platnými právními předpisy.

(2) Ve věcech neupravených těmito obchodními podmínkami se použijí ustanovení obecně platného polského práva, zejména zákona ze dne 18. července 2002 o elektronických službách (Sbírka zákonů 2020, položka 344), zákona ze dne 23. dubna 1964 o občanském zákoníku (Sbírka zákonů 2020, položka 1740, 2320) a dalších příslušných ustanovení obecně platného práva.

(3) Fotografie na webových stránkách Velkoobchodu jsou majetkem Prodávajícího a výrobců spolupracujících s Velkoobchodem. Autorská práva k těmto fotografiím jsou vyhrazena. Kopírování a šíření celku nebo jeho části bez souhlasu Prodávajícího je zakázáno a podléhá právní ochraně.

(4) Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 20.04.2021.